Erişilebilirlik Danışmanlığı Hizmetleri

ENGELSİZ ERİŞİLEBİLİR KENTLERDE MUTLU YAŞAM EĞİTİMLERİ

 

·         Türkiye’de her il veya ilçe nüfusunun % 12,29’u, genel nüfusun da yaklaşık 9 milyonu çeşitli sınıflarda engellidir. Engellilikle ilgili konular, anne-baba-kardeş-eş ve çocuklarla yaklaşık 30 milyon kişiyi direkt ilgilendirmektedir.

 

·         2004 ve 2005 yılında çıkarılan 5216 ve 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ile 5378 sayılı Engelliler Kanunu’nda engellilerin, engelli hale gelmiş yaşlıların, onlara bakan kişilerin ve ailelerinin hayatın her alanına eşit katılabilmeleri için engelsiz erişilebilir ulaşılabilir mimari çevre düzenlemeleri başta olmak üzere belediyelere zorunlu görevler verilmiştir.

 

·         Belediyeler, kanun çıktıktan sonraki her mimari uygulama, toplu taşıma araçları, kamu binası, konut, sosyal yaşam alanları, otel, lokanta, kafe vb. yerlerde engelsiz erişilebilir mimari tasarım ölçülerinin uygunluğunu dikkate alarak  ruhsatlandırmalı, denetlemeli ve inşa etmelidir. Maalesef 12 yıl geçmesine rağmen belediyeler hala kanunu uygulamamaktadır. Temmuz 2012’de belediyelere verilen süre bitti, o tarihte 3 yıl daha ek süre verildi. Ek sürenin de sona ermesinin ardından yanlış uygulamalar devam etmektedir. Sorunun kaynağı, uygulayıcıların yeterince bilgi sahibi olmayışı ve engellilerin hayata katılımı için yapılması gerekenler konusunda yanlış zihniyete sahip olmalarıdır. Zihniyetleri doğru şekilde değiştirip engelleri kaldırmak için tüm belediye çalışanlarının bu eğitimleri almaları tek çözüm olarak görülmektedir.

 

 

 

1.      Engelsiz Erişilebilir Kentler İçin Mimari Düzenlemeler ve Uygulamalar Eğitimi.

 

2.      Engelliler, Yaşlılar ve Aileleri İçin Yapılması Gereken Sosyal Destek Hizmetleri.

 

1.      ADIM: Projenin İlgililere Tanıtımı

 

·         Başkan, başkan yardımcıları, başkan danışmanları, meclis üyelerine proje amacının anlatılması.

 

·         Birim müdürleri ve müdür yardımcılarına eğitimler ve eğitim planlaması.

 

·         Belediyenin ve ilgili görevlilerin kanuni sorumluluklarının anlatılması.
 
2. ADIM: Kentin Mimari Erişilebilirlik, Ulaşılabilirlik Durumunun İncelenmesi

 

·         Kentin cadde, sokak, kamu binası, sosyal tesislerinin erişilebilirlik, ulaşılabilirlik konusunda incelenmesi. Kentin saha incelemesi ile fotoğraflanması, video çekilmesi ve rapor olarak hazırlanması.

3. ADIM: Birimlerin Eğitimi (Bağlı Oldukları Başkan Yardımcılıklarına Göre)

 

 

 

Fen İşleri, Park Bahçeler, Çevre ve Temizlik, Plan ve Proje, İmar ve Şehircilik, Emlak ve İstimlak, Ulaşım, Teknik Hizmetler, Ruhsat ve Denetim, Zabıta, Destek Hizmetleri birim çalışanlarına;

 

ü  Türkiye’de il ve ilçelerdeki engellilerin sayısal durumu. Engel yaratan mimari çevre nedeniyle, eğitim, iş ve sosyal hayata katılım, sağlık hizmetleri konusunda uğradıkları hak kayıpları.

 

ü  Engelliliğin toplum ve toplum hizmetindeki kamu görevlileri tarafından kabulünde yaşanan sorun ve çözümleri.

 

ü  Engelsiz mimari erişilebilirlik, ulaşılabilirlik kanunları ve belediyelere verdiği sorumluluklar.

 

ü  Kaldırım genişliği, rampa genişliği, rampa eğimi, asansörler, kapılar ve diğer mimari ölçülerde uygulanması zorunlu ilgili kanunlar ve TSE ölçüleri.

 

ü  Ruhsatlandırma ve denetimlerde, ERİŞİLEBİLİRLİK VE ULAŞILABİLİRLİK standartlarına göre dikkat edilmesi gerekenler.

 

ü  Konut, iş yerleri, sosyal mekanlar, oteller, restoranlar, pastanelerde uyulması gereken engelsiz evrensel tasarım ölçüleri ve zorunlu TSE standartları.

 

ü  Doğru ve yanlış uygulama örnekleri. Daha mutlu bir kent yaşamı için çözüm önerileri.

 

 

 

Basın Yayın ve Halklar İlişkiler, Kültür ve Sosyal İşler, Sağlık, Aile, İnsan Kaynakları, Eğitim, Bilgi İşlem, Yazı İşleri ve Mali Hizmetler birim çalışanlarına;

 

ü  Engellilerin, yaşlıların, onlara bakan kişilerin ve ailelerinin hayata katılımında belediyelerin görevleri.

 

ü  Engelliler ve yaşlılar için kanuni yardımlar ve yönetmelikler.

 

ü  Yaklaşımın, sosyal yardım alan zavallı bireyden eşit yaşam hakkı olan bireye geçiş için zihniyetlerin değişmesi.

 

ü  Çözüm sürekli yardım etmek mi?, hayata katılımı sağlamak mı? Hayata nasıl katacağız?

 

ü  Engellilerin eğitim, iş, sanat ve sosyal hayata katılımı için belediyelerin görevleri ve örnek projeler.

 

ü  İl ve ilçe genelinde engelli ve yaşlıların hane taraması ile veri bankasının oluşturulması. Evlere hizmetler sunulması veya hayata katılım için haneye özel çözümler geliştirilmesi.

 

ü  Engellilik ve yaşlılık konusunda toplumun gönüllü destekçi hale getirilmesi için örnek çalışmalar.

 

ü  Sürekliliği olan ve uygulanması gerekli proje tavsiyeleri.

 

 

 

4.      ADIM: Projenin Doğru Olarak Sürdürülebilirliğinin Sağlanması

 

·         Belediyenin tüm çalışmalarında ve etkinliklerinde engelsiz erişilebilir kent ve bir arada mutlu hayat projesine uygunluğu, sürekli bilgilendirme, yönlendirme ve uygulama denetimleri ile sağlanacak. Yeni iş ve imalatlarda bilgilendirme ve denetimler yapılacak, eğitimlerden sonra da danışmanlık hizmetimiz sürekli devam edecektir.

 

.

 

 

 

Belediyelerde Hizmet İçin Eğitimler:

 

ü  Eğitimler maksimum 50’şer kişilik gruplarla yapılabilmektedir.

ü  Eğitimlerin süresi en az 2 saattir. 1 ara verilemektedir.?